overlay

Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Ve Erken Uyarı Cevap Sistemi İl Eğitimi


Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından, Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma ve Mücadele kapsamında sunulan Halk Sağlığı Hizmetlerinde görev alan eğitimli insan gücü kapasitesinin artırılması amacı ile Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyansı, Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele, Erken Uyarı Cevap Sistemi, Salgın İnceleme ve Koruma Kontrol Önlemleri konularında, “Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele ve Erken Uyarı Cevap Sistemi İl Eğitimi” nin birincisi yapılmıştır.
3-5 Aralık 2019 tarihleri arasında Müdürlüğümüz Halk sağlığı Başkanlığı Eğitim Salonunda gerçekleşen eğitime 4 İlçeden 15 personel katılmıştır. Sahada Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele eden tüm personelin eğitilmesini hedeflediğimiz eğitimlerin sürdürülmesi planlanmaktadır.

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg