overlay

Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Ve Erken Uyarı Cevap Sistemi İl Eğitimi


İl Sağlık Müdürlüğümüzce, bulaşıcı hastalıklardan korunma ve mücadele kapsamında sunulan halk sağlığı hizmetlerinde görev alan eğitimli insan gücü kapasitesinin artırılması amacı ile “Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar, Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyansı, Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele, Erken Uyarı Cevap Sistemi Kapsam Ve Süreçleri , Salgın İnceleme Ve Koruma Kontrol Önlemleri” konularında; Aile Hekimleri, Devlet Hastanelerinin ilgili alanda görev yapan uzman hekimleri ve acil servis hekimlerine yönelik planlanan 1 günlük eğitimin 4.turu 11 Şubat 2020 ve 5.turu 20 Şubat 2020 tarihinde yapılmıştır.

Müdürlüğümüz Ek Hizmet Binası Eğitim Salonunda gerçekleşen eğitime Merkez ve 6 İlçeden 39 Hekim katılmıştır. Sahada Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele eden tüm personelin eğitilmesini hedeflediğimiz eğitimlerin sürdürülmesi planlanmaktadır.

  • 1 (1).jpeg
  • 1 (4).jpeg
  • 1 (6).jpeg
  • 1 (3).jpeg
  • 1 (2).jpeg
  • 1 (5).jpeg