Strateji
25 Ekim 2019

Stratejik yönetim, bir organizasyonun amaç ve hedeflerinin belirlenmesi ve tüm organizasyonun bu doğrultuda yönetilmesi olarak tanımlanabilir. Bu yönüyle de Stratejik Yönetim, geleceğin bir defalığına planlanması değil; gelişen ve değişen dış dünya ile birlikte organizasyonun da kendini ve amaç ve hedeflerini yenilemesidir. Stratejik Yönetim; “Stratejik Planlama”, “Stratejik Uygulama” ve “Stratejik Kontrol” olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır. Stratejik Planlama, uygulanacak stratejilerin formüle edilmesi; Stratejik Uygulama belirlenen stratejilerin doğru biçimde uygulanması ve hedeflenen sonuçlara ulaşılması, Stratejik Kontrol ise sürecin izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanmasıdır. Bu kapsamda cumhuriyet tarihinde bir ilk olmak üzere Stratejik Plan 2010-2014’ü hazırladık. Ulusal ve uluslararası sağlık stratejileriyle ve Bakanlığımızın yeniden yapılandırılması ile uyumlu bu planın ardından Stratejik Plan 2013-2017’yi hazırladık. Planı hazırlarken DSÖ ile birlikte çalıştık. Bu çalışmada Tallinn Şartı, Halk Sağlığı Kapasitelerini ve Hizmetlerini Güçlendirmek için Avrupa Eylem Planı ve Sağlık 2020’yi dikkate aldık.

Bakanlığımızın 2013-2017 Stratejik Planı’na aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
http://www.sgb.saglik.gov.tr/content/files/stratejikplan20132017/index.html