Biyosidal Ürün Uygulama Mesul Müdürlük Sertifikası Güncelleme Eğitimi
27 Ekim 2020

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak "Biyosidal Ürün Uygulama Mesul Müdürlük Sertifikası Güncelleme Eğitimi” https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cevresagligi-haberler/mesul-mudur-guncelleme-egitimi.html
adresinde duyurulmuştur.

2010 ve daha öncesi yıllarda Bakanlığımızdan Mesul Müdürlük Sertifikası alan kişilerin katılabileceği bu eğitim, Bakanlığımız Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) üzerinden online olarak 30 Kasım 2020 tarihinde yapılacak olup Güncelleme Eğitimi için en geç 12 Kasım 2020 tarihine kadar  Müdürlüğümüze müracaat etmeleri gerekmektedir. 

 

Güncelleme Eği̇ti̇mi̇ne Katılmak İçi̇n Gerekli̇ Evrak Li̇stesi̇


 Mesul Müdür Sertifikasının aslının,

 "Biyosidal ürünler mesul müdür güncelleme eğitim bedeli" olarak Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi TR70 0001 2009 4520 0005 0000 41  IBAN hesabına 565 TL yatırıldığına dair üzerinde kişinin isminin de yer aldığı (Gönderilecek tutarın Banka şubelerinden Merkez Bankası hesabına EFT yapılması, kesinlikle internet bankacılığından EFT yapılmaması) makbuz aslının,

 Maliye Bakanlığının Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü, T.C. Merkez Bankası nezdinde TR13 0000 1001 0000 0350 1540 31 IBAN hesabına 170 TL sertifika ücretinin yatırıldığına dair üzerinde kişinin isminin de yer aldığı (Gönderilecek tutarın Banka şubelerinden Merkez Bankası hesabına EFT yapılması, kesinlikle internet bankacılığından EFT yapılmaması) makbuz aslının,

 Vatandaşlık numarasının yer aldığı nüfus cüzdanının İl Sağlık Müdürlüğünce aslı görüldü olarak paraflanan örneğinin,

 Diploma veya geçici mezuniyet belgesin e devlet çıktısı veya İl Sağlık Müdürlüğünce aslı görüldü olarak paraflanan örneğinin,

 Son bir yıl içerisinde çekilmiş olmak kaydı ile 2 adet vesikalık fotoğrafın yazınız ekinde Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.

DİKKAT!

Katılımcıların; Bakanlığımız Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) https://uses.saglik.gov.tr/ adresinden "Eğitimler Başlığı" içinde yer alan USES Kayıt ve Ders Takip Kılavuzunu inceleyerek "Hesabım Başlığı" nda yer alan "Kayıt Ol" dan kayıtlarının yapması gerekmektedir.


Müracaat adresi:

İl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası 
(Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı)
Çevre Sağlığı Birimi