Mesul Müdürlük Eğitimi
27 Temmuz 2021

Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 27 nci maddesine istinaden 16-21 Mart 2020 tarihleri arasında 2. grup Mesul Müdür Eğitimi planlanmıştır. Ancak SARS-Cov-2 virüs salgını nedeniyle ile ikinci grubun eğitimi ertelenmiştir.

Daha önce planlanan ancak yapılamayan 2. grup katılımcılar öncelikli olmak üzere yönetmelikte belirlenen şartları sağlayan yeni katılımcılar için sonbahar aylarında “Mesul Müdürlük Eğitimi” düzenlenmesine ilişkin duyuru metni "https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cevresagligi-anasayfa.html" web sayfasında yayımlanmıştır.