13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü
13 Ekim 2021

13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü
afet