26 EKİM HASTA HAKLARI GÜNÜ
26 Ekim 2021

hasta-hakları.jpg
26 Ekim günü ülkemizde hasta hakları günü olarak kabul edilmiş olup, Hasta hakları; hasta ile sağlık çalışanları arasında bireysel ve toplumsal düzeyde ortaya çıkan sorunların çözümü, sağlık çalışanlarının hastaya ve hastanın sağlık çalışanlarına karşı görev ve sorumluluklarını bilmesi, daha iyi sağlık ortamı için hasta ve sağlık çalışanlarının birlikte sahip çıkması gereken haklardır. Sağlık Hizmetlerinde insan hak ve değerlerinin korunması, bilgi alabilme, rıza(onam), gizlilik ve mahremiyet, bakım ve tedavi sürecinde katılım ve seçme hakkı, saygınlık görme, şikayet ve dava hakkı, dini vecibelerini yerine getirebilme gibi unsurlar hasta haklarının temelini oluşturmaktadır. Ülkemizde de 1998 tarihli bir yönetmelik ile hasta hakları kavramı yasal bir boyut kazanmıştır.Kamu-özel tüm sağlık kuruluşlarında Hasta Hakları Birimleri kurulmuş olup, vatandaşlarımızın sağlık hizmeti alırken yaşadığı sorunları Hasta Hakları Birimlerine müracaat ederek şiddete başvurmadan yasal zeminde çözüm noktası haline gelmesi amaçlanmıştır. 
 Temel amacı insana hizmet olan Sağlık Hizmetlerinin, hasta memnuniyetini en üst seviyelere çıkarmak ve sağlıklı birey-sağlıklı toplum oluşması için gece gündüz özverili bir şekilde çalışan Sağlık Camiasının bundan sonra da Hasta Memnuniyetini sağlamak gayesi içerisinde çalışmalarına devam edecektir.