Evde Sağlık Hizmetlerinin Sonlandırılma Şartları
03 Ocak 2022

Evde Sağlık Hizmetlerinin Sonlandırılma Şartları
* Evde sağlık hizmeti verilen hastanın uygulanan tedavi ile iyileşerek tedavi ihtiyacının ortadan kalkması
* Evde sağlık hizmeti sunulan hasta için uygulanacak sağlık bakım ve tedavinin, belli bir aşamadan sonra sağlık personeli gerektirmeden uygulanabilecek hale gelmesi,
* Hastanın kendisi veya kanuni temsilcilerinin hizmeti sonlandırmayı talep etmesi
* Hastanın vefat etmesi,
* Hasta veya yakınlarının tedaviye uyumsuz davranışları, direnç göstermeleri, önerilere uymamaları halinde verilen hizmetin faydası sorumlu tabip veya diş tabibi tarafından sorgulanır ve hizmetin sonlandırılmasına karar verilebilir