Sağlıklı Çınarlar Evi Projesi
28 Mart 2022

Proje Bilgisi: Sağlıklı Çınarlar Evi Projesi, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından (BAKA) 2019 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında finanse edilmektedir. Projenin toplam bütçesi 1.326.698,20 TL’dir.
Projenin Uygulanması: Projenin uygulama yeri Burdur il merkezi ve merkeze bağlı köylerdir. Proje kapsamında sosyal alarm paneli kurulması hedeflenen yaşlı birey sayısı 50 olup halihazırda 43 yaşlı bireyin evine sosyal alarm paneli yerleştirilmiştir. Bu paneller aracılığı ile yaşlı bireylerin evinde herhangi bir gaz veya duman sızıntısı olması halinde çağrı merkezine otomatik acil durum bildirimi yapılmaktadır. Bunun yanı sıra yaşlı bireyler acil sağlık durumlarında alarm paneline veya kolye şeklinde dizayn edilen panik butonuna basarak çağrı merkezi ile irtibat haline geçmektedir. Alarm panelinde acil durumların dışında kullanılabilecek bir buton daha bulunmaktadır. Sosyal alarm panelinde bulunan yeşil buton aracılığıyla yaşlı bireyler  Kurumumuzda kurulmuş olan çağrı merkezi ile iletişime geçebilmektedir. Çağrı merkezinde görevli personel tarafından yaşlı bireyler haftalık olarak aranmakta ve kişilere psikososyal destek hizmeti sunulmaktadır. Ayrıca talepleri halinde Yaşlı bireylerin evlerinde ihtiyaç duydukları temizlik ve arıza-teknik destek hizmetlerinin verilmesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından sağlanmaktadır. Fizik tedavi ihtiyacı olan yaşlılar için fizik tedavi ünitesinin oluşturulması ön görülmüştür. Proje kapsamında planlanan fizik tedavi ünitesi, Burdur Devlet Hastanesi’nde bulunan fizik tedavi ünitesine entegre edilmiştir. Bu kapsamda Burdur Devlet Hastanesi fizik tedavi ünitesine 17 adet, 10 farklı cihaz kazandırılmıştır.
Projenin İleriye Dönük Hedefleri:
1-Projenin daha geniş kitleye hitap etmesi; Yararlanıcı sayısının artırılarak toplumsal faydanın en üst seviye ve sayıya çıkarılması,
2-Sürdürülebilirlik; Bu kapsamda daimi finans kaynaklarının sağlanarak sürdürülebilirliğin devam ettirilmesi ve hizmet sunulan yaşlı bireylere 2 yıllık sürecin sonunda benzer hizmetin sunulmaya devam edilebilmesi,
3-Sağlıklı Çınarlar Merkezi Binası ve yaşlı yaşam alanının kurulması; Yaşlı Yaşam Alanı’nda yaşlı bireylerin sosyalleşmelerini desteklemek amacıyla aktivite odası, spor odası, sinema odası ve hobi bahçesinin bulunması planlanmaktadır.
4-Fizik tedavi hizmetlerinin etkin, hızlı, kapsamlı ve nitelikli bir ortamda verilmesinin sağlanması projenin ileriye dönük hedefleri olarak belirlenmiştir.