ECZANE NÖBET DEĞİŞİKLİĞİ
10 Mayıs 2022

Aytaç Eczanesi sahip ve mesul müdürü Ecz. Aytaç ERYILMAZ'ın mazereti nedeni ile 11/05/2022 tarihindeki gece nöbetini Sevgi Eczanesi sahip ve mesul müdürü Ecz. Mehmet KAYACAN tutacak olup, 28/05/2022 tarihindeki nöbeti ise Aytaç Eczanesi tutacaktır. 
Eczane Nöbet Değişik_Ustyazi_242fa133-98ee-4da4-be2f-24cf39cab392.pdf